Frivillige hjælpere søges – Få en gratis billet til Sejrsmiddagen

Læs mere her:

Vi har masser af aktiviteter i klubben, det er det der gør en klub.

Det betyder til gengæld også, at vi skal bruge noget frivillig arbejdskraft.

Bestyrelsen har derfor besluttet at hjælper man til med en frivillige opgave,

får man en fribillet til årets Sejrsmiddag sidst i oktober.

For at hjælpe klubben, opfordre vi derfor klubbens medlemmer, og andre der vil

hjælpe med frivilligt arbejde, til at støtte op om klubben opgaver. 

Frivillige søges: