Bestyrelse:

Formand: Michael Aagaard Jensen   Tlf. 24611910          maaj@mail.tele.dk

Næstformand: Henrik Beckwith   Tlf. 25360754              henrik@beckwith.dk

Kasserer: Janie Rishøj Ehrnberg Fravn   Tlf. 51516865    Janie-fravn@hotmail.com

Materiel og Klubtøj: Finn Guldbrandsen    Tlf. 20208309   finn.guldbrandsen1@gmail.com

PR og Sponsorer: Henrik Kjær   Tlf. 61750852                Fasanalle11@gmail.com

Aktivitets-tovholder: Elisabet Svendsen   Tlf. 29335646   elisabeth.svendsen@iss.dk

Sekretær: Olav Raahede   Tlf. 42646670                         olavraahede@gmail.com

 

Revisor:

Lisa Jensen lisaj@godmail.dk

Susanne Køster Suppleant

 

Udvalg:

Trænerudvalg: Tovholder Lars Larsen mllarsen70@hotmail.com

Heidi Jensen

Lone Petersen

Anette Christensen

Finn Guldbrandsen

Henrik Kjær

 

Løbsudvalget ( Odsherred Stafetten + Sandflugtsløbet): Tovholder Henrik Beckwith

Michael Aagaard  Jensen  Tlf 24611910 maaj@mail.tele.dk
Finn  Guldbrandsen  Tlf. 20208309 finnguldbrandsen@yahoo.dk
Gert Frederik  Ludvigsen  Tlf. 41592520 gertludvigsen@live.dk
Jonas Vej  Tlf. 29211026 jonas@59961026.dk
Flemming  Nissen Danielsen  Tlf. 24899252 fd@vip.cybercity.dk
Henrik Lynge Petersen  Tlf. 41667711 68@mail-online.dk
Henrik  Kjær  Tlf. 61750852 fasanalle11@gmail.com

 

Aktivitetsudvalg: Tovholder Elisabet Svendsen

Festudvalget:

Turudvalget: